Nếu nói rằng bổn sanh con người đã có Phật Tánh có lẽ có rất nhiều người còn hoài nghi! Nhưng quý vị hãy nghĩ xem, vì sao khi mang thai, người thai phụ lại thấy sợ các mùi hôi tanh, thịt cá!? (Nhất là 3 tháng đầu của thai kỳ!)

Thời gian này cũng trùng khớp với thời gian nhập thai của các vong linh khi luân hồi!

Vì vậy mong quý vị đừng nên mê muội mà giết hại con này, vật kia để mong dưỡng thai! Điều đó ngoài việc làm cho Thai phụ thêm nhiều khả năng tật bệnh, còn làm cho thai nhi vô tình chịu chung nghiệp sát của những người thân!

Khi đứa bé lớn lên, tâm tính lại hung hăng, khó dạy một phần cũng vì lẽ này!

Trời đất tự nhiên không có gì là dư thừa là vô nghĩa cả, cái lý này nên thấu suốt!

Vì vậy khi có thai, quý vị nên sáng suốt đừng làm điều mê lầm mà con, cháu mình phải nhận lãnh!