Xin cho hỏi, giá một lần xem hết bao nhiêu vậy. E xem phong thủy nhà ở.