KHÔNG THẤY MÙA THU !

Có thể ngày mai nắng vẫn vàng !
Ta vẫn ngồi giữa nhân gian thời thế
Chẳng đê mê , sâu lắng , cuồng si
Hai hàng mi vội ướt điều gì ?
Sao nghiệt ngã bao người đi biệt giã

Có thể ngày mai cây còn xanh lá !
Ta vẫn ngồi xin gửi nỗi niềm riêng
Cho một phút linh thiêng về nơi ấy
Cây có còn xanh lá để tiễn đưa ?
Trưa nắng vàng không người đổ bóng

Có thể ngày mai thu không về
Chiếc lá bên lề sẽ chẳng còn nữa
Hạt mưa rơi giữa một mùa thương nhớ
Chẳng thể đủ gội sạch sự nhớ thương
Ta vẫn ngồi vấn vương trần thế ???

Có thể ngày mai Hạ vẫn còn
Chùm Phượng Vĩ chẳng còn trên cây nữa
Tiếng trống trường đã im lặng bấy lâu
Con ve sầu chẳng kiêu than gì cả
Ta vẫn ngồi đây đợi điều gì ?

ĐỖ NAM
Dịch bệnh 3/8/2021 ( tiếc thương )