Nghìn thu ôm hận mãi làm chi ?
Chuyện đời tan hợp cũng có khi
Buông tay để thấy trời cao rộng
Trĩu năng tâm tư chẳng ích gì ! :)