sao lại la` sắc lâu cửa phật che tầm mắt nhỉ ? sham ko hiểu lắm