anh à,nếu có thuyền thì em để nó tự trôi còn em thì bơi về dòng nước xoáy