chán trêu sh rồi, kiếm người khác trêu sướng hơn. c thì chả như hồi trước sợ này sợ kia nữa

Nếu tạm thời chán trêu sh, kiếm DN trêu đã lém(sướng hơn)...