những gì sham biết về 3 chữ " tứ bất tử" là Tản Viên Sơn thần, Phù Đổng Thiên vương, Chử Đồng Tử, và Liễu Hạnh Công chúa.
nhưng không biết có tí gì liên quan không ?