@ sham : sao bít MD là hot boy hay vậy ?hug007
@ Có Không : bày đặt khích tướng nữa, nói người ta vớ vẩn để người ta làm thơ tiếp cho đọc àh ? hôm nay MD có chiện vui quá nên nghỉ làm thơ 1 bữa hehe :rolling_on_the_floo