@thevu: hẹn ác nhỉ
@VCD: haiz, chán cậu
@HK: chờ sh giải nghĩa chắc c e mình xanh cỏ vẫn chưa có ấy e ạ. thôi 2 đứa dắt tay nhau đi cafe r tâm tình đi