Đã bao năm xuân đến rồi đi

Cái gốc hoa xưa hết dậy thì

ngả gió đung đưa li ti trắng

trên thềm ghế đá vắng hàng mi

nổ loang đen trắng đơm xuân cuối

ôm chút hương tàn chẳng lỡ đi

hẹn đến xuân sang nơi bến ấy

ghế cũ hoa xưa anh ước gì.


bài thơ gửi tặng Hữu Không.

xin mọi người lời bình