tán gì mà tán, c đọc mà k thấy hình ảnh t3 xuất hiện ah, làm anh mình thay đổi nhanh đến chóng mặt, hê hê