aha mấy cây số đón em L í a? em í có vẻ biết nhiều lắm. hôm nào phải nhờ coi số mới đc.