Trích dẫn Nguyên văn bởi trango Xem Bài Gởi
cùng 1 buổi hoàng hôn mà tnk thì đi ngửi trộm khói nhà ng khác. Diệu điệu thẫn thờ nhặt lá đá ống bơ, HNM yêu kiều nằm duỗi. sợ thật. mỗi ng 1 vẻ mà tâm đầu ý hợp phết
đi về hướng Tây à, đi mới
theo t, thì trang nối gót làm bài thơ hoàng hôn đang chén măm măm đi...