web của huynh TĐN hả D. khâm phục mọi ng thật. trango thì chỉ vào mỗi forum này, lười đăng ký thành viên lắm. với lại sang web khác cũng từng ấy người, mình gặp ở đây cũng đc. nên lười

mà nói tử vi. mãi đến mấy hôm rồi mới biết Vô chính diệu là mệnh trong tử vi hay lá số j đó chứ hồi xưa tưởng là pháp tu j cơ hay là Phật ngữ j đấy. tự thấy mình ngu có đẳng cấp. mệnh của trango thấy bẩu là thiên không. 1 là tu (thân), 2 là cướp. ặc ặc
cơ mà chả tín, với lại được bảo là tránh xa mấy cái bói toán này kia ra k dễ bị cuốn vào, thế nên cái lá số cũng k có, cũng chả hỏi han sợt sủng j