VCD nói dối nên nghe thấy thiếu thànhtaam ghê, có thật k biết chùa H ở đâu k vậy?