cái dễ hiểu của e chắc j đã dễ hiểu đối với kẻ khác :whistling:

@phiy: cafe đê, mất ngủ roài