dù sao thì sham cũng cám ơn rất nhiều 2 thế lực vô hình,sau này sham sẽ cẩn thận hơn