thế còn chuyện sham bị ban nick đến 25 thì đúng 25 là sham về mà,chẳng lẽ nếu ko có thế lực khác thì sham bị đuổi thẳng hay sao ? nhưng trong tin nhắn mà diễn đàn gửi cho sham thì có ghi rõ là 25 mà,sham bắt đầu ko hiểu gì rồi
2 người nữa là ai DN nói cho sham biết đi