gần,xa là ở đâu,nói bóng gió thế sham chịu thôi,chỉ cho sham đi,sham còn biết đường cảm ơn người ta chứ