dạo này ko hiểu sao sham hay bị mệt,mấy cây ngãi trồng ra hoa hết 1 loạt mà ko thích ở nhà,cứ ngồi ngoài quán đọc sách rồi đi chơi bạn bè,nhà bỏ hoang nhìn lại càng chán