thế KTS vịnh hoa sen, sham vịnh bánh giò đi. xin thêm cốc nước mát để hạ hỏa nữa. nóng trong người quá đi. haha
bánh giò trango hay ăn ở Lương Định Của với lại ngã 4 Ngô Thì Nhậm, Trần Xuân Soạn.