hắt xì vậy, trả trang cái khục
tuổi khai lâu rồi mà, từ hôm khai đến hôm nay cũng già thêm mấy ngày
cái bài Tranh ấy là nhân hôm qua mơ thấy vẽ tranh nên làm ra, thành ra tặng chung chị em phụ nữ thôi mà