hậc hậc, lót dép hóng hớt cũng đc hưởng sái, may thật. biết đâu hôm nay mát zời lại được ké quà thevu với sham tặng DN nữa. nhỉ!