Trích dẫn Nguyên văn bởi TheVu Xem Bài Gởi
hân hạnh quen chị :D
em khách sáo quá, may cho e là ở trên d/đ đấy, chứ nếu đnag nhậu c sẽ phạt em uống đến say thì thôi. K fai c vẫn đag nói chuyện với em sao, mà hân với cả hạnh gì nữa... e tự xử điviolent105