nghi lắm, nhưng nghĩ nhiều chỉ tổ mau già, mà mình thì vốn già sẵn r nên k nghĩ nữa. hậc