ở đây như chơi đoán chữ ý, ... phải bôi đen mới đọc đc, như kiểu ám hiệu bí mật sd riêng ý... hehe

p/s TV: DN quen TV đấy.