lót dép hóng. chúng mềnh cứ thoải mái spam đi, sham k giận dỗi j đâu. sham nhỉ! :praying:2