Tuần mới tốt lành!

Mới đầu tháng mà nói chuyện này kỳ quá nhưng k hiểu sao bài thơ của sham T thấy kỳ kỳ, đúng là tuy là tả hoa hướng dương, nắng vàng nhưng k thấy rực rỡ tươi vui. Hay đầu óc T bệnh hoạn quá mà cứ nghĩ đến mấy chuyện nghĩa địa vắng, người chết trẻ (bó tay với chính mình). Nghàn lần tạ lỗi với Sham và DN

mà DN tham thế, trong bài KTS tặng có hẳn 2 mùa rồi đó thôi, lại còn "diệu ngọc xinh thế nhỉ". khục khục