chiêm bao nửa giấc mộng vòng quanh
ao sâu oằn lưng bì bõm lội
trăng không vớt được tình cũng không
gió lùa cành cao mảnh cà sa

@thevu: ở lại chém gió tí đã cho vui