CHM à, đứa cần đòi thì ko đòi, đòi đứa khác, suýt nữa thì vớ được 1 ổ cào cào