@thevu: đi nấu cơm đi e
@sham: nhăn nhở mà cười, nghĩ ngợi chi cho khổ
@KTS: thế cuối cùng KTS có đòi k? haha