ờ, đừng dỗi nữa. hở chút là giận dỗi mệt lắm.
thơ của sham bài nào cũng buồn gớm, tớ thì hay thích thể loại đập phá.

than ôi xa xôi