còn mỗi 2 chúng mình ngồi làm thơ cho nhau nghe cũng chẳng còn là thú vui nữa rồi