ôi!sham buồn chán quá
muốn viết mà ko có mực để mài