hơ hơ, đã bảo không có gì cao quý đâu mà. cứ ngồi không mà đọc, không hiểu thì hỏi tên sham. thấy hay thì bảo hay, thấy chán thì bảo chan. thế mới là người đọc chân thành