lâu rồi ko thấy The Vu làm thơ,dạo này bận việc triều chính gì thế ?