vừa được ăn uống, mà lại vừa được nghe kể chuyện lớp 7 thì hay quá nhẩy.