Có một anh chàng khiêm tốn và dễ buồn, nhưng có thứ thơ âm phủ lạ hoắc rải rác lung tung. Tôi xin vì anh ta, những nàng ngải yêu kiều, và tất cả các bạn, gom vào đây những bài "Việt cổ thi" cổ quái, không dễ gì hiểu được.

Muốn tháo chuông phải nhờ người gác chuông. Ai thắc mắc xin hỏi shamsham. Hắn sẽ giải từng chữ cho các bạn. Mỗi chữ là một tích cổ, nghe đâu hắn đọc sách. Mà tôi nghi là có nàng nào thì thầm vào tai hắn.