chỉ có vài bài thơ cổ thôi,sao mang hết ra thế này ai đọc họ thấy vậy họ cười chết