...........Đón Xuân .............

......Năm mới Quý Tỵ đã sang.....
Nhà nhà đón tết rộn ràng ngày xuân
...... Ầm ầm pháo nổ ngoài sân .....
Bên trong chúc tết hân hoan gia đình
..... Xuân về trên khắp muôn nơi....
Người người nô nức dạo chơi vui mừng