kaka,t cũng đùa thui mà. có j to tát đâu. chỉ bẩu D nếu được thì bắt giùm mấy con ma (tham sân si) hộ t, nó làm t mệt quá đi. hôm trc nghe Điêu Linh nói về đoạn bị hành, t thấy khốn nạn thật. mình k bị như thế tí nào mà sao mình cũng mệt chả kém j. đúng là mỗi ng bị hành 1 kiều
cái đoạn D nịnh t, ngượng tóa cơ, cứ như thật ý nhờ, chết dở. khục khục
còn nếu nói đoạn chùa H nên D bảo thế thì hem p đâu, t mơ đi đầy chùa, lên đầy núi, nhìn thấy những thứ ngoài đời chắc chả bao h có, nhưng cũng chỉ đến thế