ơ, như đúng r ý nhỉ. t bảo là tha cho bọn đàn ông, cho hội ấy đi với 9x cho nó máu chứ gái già chúng mình có đi thì oánh quả lẻ mà. hay DN thích làm kiều nữ giữa 3 thằng đàn ông như hôm nọ? khục khục

DN tả e nào đấy? HK, e c có thể k p là ng đàn ông tốt nhất, nhưng chắc chắn có 1 bờ vai vững chãi để e dựa vào, 2 đứa lại hay thức đêm mất ngủ nữa. hợp quá, hợp quá