hk phải ngồi trước gương tập khóc xem có hồn ko
sh phải bình thêm 2 chị mấy câu cho công bằng đê
mình thấy chị t đứng trên tường rào với thập thò ngoài cửa cũng có hồn lắm
còn chị n thì mặc áo đỏ trông cũng có hồn