tôi vén tóc em che mưa ướt
khuất hạt siêu sa trước áng hồng
ai trông chớ tưởng tôi tình ái
đêm đông lạnh lẽo hái tóc em