SVCZ YouTube Player
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


“ART DOLLS: Thủ Thỉ” - Trần Thu Hằng
Triển lãm: 08/09 – 07/10/2011, 9:30 – 18:00
Phòng triển lãm, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản