hôm nào sham mời phiy qua Buôn Mê Thuật chơi nha,nơi đó đẹp và đậm đà