hê hê, c tưởng e nản c nhiều p quen rồi chứ
bảo c nghĩ sâu xa, vần luật, chơi chữ, cổ thi khó k kém j bảo e thử nhìn mọi việc một cách đơn giản đâu. :whistling:
gọi viện trợ hử? biết gọi ai bi h. gọi hỏi lun tác giả thì k đc rôì. à, hình như phiy đang online. phiy ới, cứu