hết hứng thật rồi, sử dụng hết vốn tháng này rồi
chắc tháng sau mới quay lại mục này được
bye bye các muội dễ thương nha