còn 1 bài ẩn nữa, đọc chưa vậy
thôi thôi, hôm nay hết vốn, để mai làm bù nhé
mà này, mún tặng thơ mà chẳng cho xem lấy một góc bàn chân để lấy hứng là sao ta